TARIEF AANKOPEN
De basis voor de courtage van de aankoopbegeleiding is een percentage over het verschil tussen de vraag- en koopprijs. Een klein voorbeeld : De vraagprijs van een object bedraagt € 250.000,=. Dit object wordt door goed onderhandelen van de aankoopmakelaar aangekocht voor € 230.000,=. Over het verschil (€ 20.000,=) wordt dan de courtage berekend. Beide partijen zijn bij deze methode dus gebaat bij een zo laag mogelijk koopsom.

Afhankelijk van de hoogte van de vraagprijs en marktomstandigheden ligt het percentage tussen de 12 en 15 % met een minimum vanaf € 2.500,00.

TARIEF TAXATIES
Al vanaf € 250,00 is het mogelijk een volledig taxatierapport van uw object te verzorgen.
Het taxatierapport wordt door alle financiële instellingen geaccepteerd. Voor het valideren ten behoeve van taxaties met Nationale Hypotheek Garantie zijn wij aangesloten bij Taxateurs Unie
en de NWWI.

Tarief is exclusief BTW.